רשימת מאמרים ומצגות:

הרצאת פטנקין: דני רודריק, ביה"ס קנדי לממשל, אוניברסיטת הרווארד ונשיא האגודה הבינלאומית לכלכלה
“The Political Economy of Liberal Democracy (and its Enemies)”

הרצאת נגיד בנק ישראל
מצגת

אסף זוסמן, המחלקה לכלכלה ע״ש משפחת בוגן, האוניברסיטה העברית (עם נועם בינשטוק, המחלקה לכלכלה ע״ש משפחת בוגן, האוניברסיטה העברית)
“Responding to Anticipated Bias: Evidence from Football in Israel”

אודליה הייזלר, בית הספר לכלכלה וניהול, המכללה האקדמית ת"א-יפו (עם אסנת ישראלי, המחלקה לכלכלה, המכללה האקדמית אשקלון)
“?Does a Tragic Event Affect Different Aspects of Attitudes Toward Immigration”

יניב ריינגוורץ, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה ומכון ברוקדייל (עם אופירה איילון, אוניברסיטת חיפה ומוסד נאמן)
“The Determinants of the Intensive Margin of Waste Separation Behavior: A Discrete Choice Experiment”

צבי אקשטיין, בית הספר טיומקין לכלכלה, אוניברסיטת רייכמן (עם מריסטלה בוטיצ'יני, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בוקוני, וענת ואתורי, החוג להיסטוריה, המכללה האקדמית בית ברל)
"הרוב הנבחר: איך דמוגרפיה ומוסדות עיצבו את ההיסטוריה היהודית במזרח אירופה, 1850-1500"

רון חריס, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב
"זרימת הון והגנת משקיעים בעידן הגלובליזציה הראשון"

משה חזן, בית הספר לכלכלה ע"ש ברגלס, אוניברסיטת תל אביב (עם שי צור, בנק ישראל)
"בעל המאה הוא בעל הדעה: שילומים והבדלים בין המינים בבחירת גודל משפחה"

ניסן אברהם, פורום קהלת (עם גל זוהר, מנהל יחידת המחקר והמדיניות של שירות התעסוקה והמכללה האקדמית עמק יזרעאל)
"השפעת תדירות חובת ההתייצבות בשירות התעסוקה על ניצול ימי האבטלה"

אסף צחור-שי, קבוצת פארטו ומשרד העבודה
"עובדי קבלן בישראל"

נעמי גרשוני, המחלקה לכלכלה אוניברסיטת בן-גוריון (עם איתי ספורטא-אקשטין, בית הספר לכלכלה ע"ש ברגלס, אוניברסיטת תל אביב, ואנליה שלוסר, בית הספר לכלכלה ע"ש ברגלס, אוניברסיטת תל אביב)
“Narrowing Distances between Workers from Disadvantaged Areas and Jobs”

גלעד ברנד, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון, וחטיבת המחקר, בנק ישראל
״הקשרים בין השכר לאינפלציה״

נמרוד כהן, חטיבת המחקר, בנק ישראל (עם אלכס אילק, חטיבת המחקר, בנק ישראל)
“A Semi Structural Model with Household Debt for Israel”

אביחי שניר, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן (עם דורון סייג, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן והלמ"ס , ודניאל לוי, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן)
“Small Price Changes, Sales Volume, and Menu Cost”

איל קמחי, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול, האוניברסיטה העברית (עם רם פישמן, החוג למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל-אביב)
"עמידות לחום של יצור החלב בישראל"

ביאטה איטין-שוורץ, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול, האוניברסיטה העברית (עם איל קמחי, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול, האוניברסיטה העברית)
"פערי תיווך בחקלאות ההודית: ההשפעה של תכנית למתן אשראי ואחסון התוצרת"

ינאי פרחה, החוג לכלכלה וניהול, המכללה האקדמית תל-חי (עם עשהאל גרינפלד, החוג ללימודים רב-תחומיים, המכללה האקדמית תל-חי, ודרור אנג'ל, החוג לציוויליזציות ימיות, אוניברסיטת חיפה)
"יצור מקומי לעומת יבוא: ההשלכות על בטחון מזון וקיימות"

עופר גליקסון, המחלקה לכלכלה ע״ש משפחת בוגן, האוניברסיטה העברית (עם בניה דרייפוס, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת הרווארד; אורי חפץ, המחלקה לכלכלה ע״ש משפחת בוגן ומרכז פדרמן לרציונליות, האוניברסיטה העברית; ואסף רום, המחלקה לכלכלה ע״ש משפחת בוגן ומרכז פדרמן לרציונליות, האוניברסיטה העברית)
“Deferred Acceptance with News Utility”

יובל ארבל, ביה"ס לכלכלה וניהול, המכללה האקדמית הגליל המערבי (עם יפעת ארבל, המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת בר אילן; עמיחי קרנר, המכללה האקדמית נתניה; ומרים קרנר, בית הספר לרפואה, הטכניון, והמחלקה לדרמטולוגיה, בית חולים העמק)
“?To Obey or not to Obey? Can Game Theory Explain Human Behavior in the Context of Coronavirus Disease”

נתן גולדשטיין, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן (עם אוהד רוה, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול, האוניברסיטה העברית בירושלים)
“Looking Up The Sky: Unidentified Aerial Phenomena and Macroeconomic Attention”

אוריאל סיטרואן, סגן בכיר לממונה על התחרות וראש מחלקת שווקים, רשות התחרות
"המרווח של החקלאים מול המרווח של הקמעונאים"

אור אבישי ריזי, הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב
"היערכות והתאמה של יצרנים לשינויים בביקוש: עדות מהמדבקות האדומות"

יוסי שפיגל, הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב (עם חיים פרשטמן, הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב)
"ההבדל בין תאום מחירים לתאום תחרות: קרטל הלחם"

אריאל קרלינסקי, המחלקה לכלכלה ע״ש משפחת בוגן, האוניברסיטה העברית (עם משה שעיו, המחלקה לכלכלה ע״ש משפחת בוגן, האוניברסיטה העברית)
“On the Manipulation of Information by Governments”

פבלו באלן, בית הספר למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב (עם אוגוסטין ברגרן, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת דרום קליפורניה; גבריאל טורק, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת פיטסבורג; וג'ונתן וייגל, ביה"ס למנהל עסקים האאס, אוניברסיטת ברקלי)
“Property Rights and Social Institutions. How Informal Institutions and Chiefs Shape Land Formalization in Urban Africa”

רועי לוי, בית הספר לכלכלה ע"ש ברגלס, אוניברסיטת תל אביב (עם נועם גידרון, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית; אורן דניאלי, בית הספר לכלכלה, ע"ש ברגלס אוניברסיטת תל אביב; ושינוסוקה
 קיקוצ'י, המחלקה לכלכלה, MIT)
"Decomposing the Rise of the Populist Radical Right"

אלון רביב, ביה"ס למנהל עסקים, אוניברסיטת בר-אילן (עם גיל קריסה, ביה"ס למנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן)
“Managing Bond Index Risks with a Contingent Claims Approach”

נועם מיכלסון, חטיבת המחקר, בנק ישראל
“Committed Credit Drawdowns and Credit Supply: Evidence from Loan-Level Data”

נועם בן זאב, חטיבת המחקר, בנק ישראל
“Drivers of Flows-Performance Sensitivity in Mutual Funds”

אברהם זופניק, המועצה הלאומית לכלכלה (עם נעם זוסמן, חטיבת המחקר, בנק ישראל)
"מעברים של גברים חרדים במערכת החינוך ואחריה"

הלה אקסלרד, מכון אהרון, אוניברסיטת רייכמן ואסף מלחי, המכון הישראלי לדמוקרטיה
"תעסוקה איכותית לנשים חרדיות"

גבריאל גורדון, המכון הישראלי לדמוקרטיה
"בין תורה לפרנסה: מעבר גברים חרדים מ'כוללים' לשוק העבודה"

שמואל סן, המחלקה לכלכלה ע״ש משפחת בוגן, האוניברסיטה העברית (עם חיימה אריינו-בובר, אוניברסיטת טור ורגטה, רומא, ו-EIEF)
“The Role of Firms in the Assimilation of Immigrants”

דור לבנטר, בית הספר לכלכלה ע״ש ברגלס, אוניברסיטת תל אביב (עם שי גילת, Faropoint, ואורן דניאלי, בית הספר לכלכלה ע״ש ברגלס, אוניברסיטת תל אביב)
״אי שוויון בהכנסות הגבוהות בישראל"

דניאל רואש, ראש תחום אינדיקטורים כלכליים מובילים, הלמ"ס
“The Effect of Information Technologies on Employment Levels during the First Lockdown”

נעם זוסמן, חטיבת המחקר, בנק ישראל (עם נדב צבי, חטיבת המחקר, בנק ישראל)
"השפעת אירועים ביטחוניים על היפרדויות של ערביי ישראל ממעסיקיהם"

ערן ישיב, בית הספר לכלכלה ע"ש ברגלס, אוניברסיטת תל אביב (עם אורן דניאלי בית הספר לכלכלה, ע"ש ברגלס אוניברסיטת תל אביב)
“Design of Female Labor Supply Policy: Tackling Modernity-Related Social Norms”

אלעד דה מלאך, בית הספר לכלכלה ע"ש ברגלס, אוניברסיטת תל-אביב, ובנק ישראל
Geographic Barriers to Education in Disadvantaged Communitie: Evidence from High School Openings in Israeli Arab Localities"       

גל עמדי, המחלקה לכלכלה ע"ש משפחת בוגן, האוניברסיטה העברית, ובנק ישראל
"The Determinants of the Transit Accessibility Premium" 

אירה ארנסט דיאמנדי, פורום קהלת
"שכירות מוסדית – פתרון יקר לבעיה לא קיימת?" 

דורון סייג, הלמ"ס (עם לריסה פליישמן, הלמ"ס, ואלה קובליקובה, Nottingham Trent University, UK)
"מבט מקרוב על היכולת לרכוש דירה בישראל"

דני כהן זדה, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון, (עם איתי עטר, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן- גוריון)
“Why does starting school older harm schooling: First evidence on the role of youth employment laws”

תום שדה וערן יוגב, פורום קהלת לכלכלה (עם אריאל קרלינסקי, המחלקה לכלכלה ע״ש משפחת בוגן, האוניברסיטה העברית, מיכאל שראל, פורום קהלת לכלכלה)
"התפלגות הכנסות והוצאות המדינה בקרב משקי הבית: מי משלם ומי מקבל?"

צביקה דויטש, מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל ויוצאים לשינוי
"התפתחות שכר ותעסוקה של מועסקים שעבדו בענפי כלכלה שבהם התכווצה רמת התעסוקה"

פאנל עתיד ההייטק הישראלי

פאנל בעניין הנזק הכלכלי מהמהפכה המשפטית

גלילה לראש העמוד

ABOUT

The Israel Economic Association is a forum for professional dialogue and mutual enrichment among academic and non-academic economists. The Association contributes to the research on the Israeli Economy as well as on other areas.
The Israeli Economic Association publishes The Economic Quarterly, the leading Hebrew economic scientific journal. While the articles are in Hebrew, their abstracts appear in English as well.
Daniel Levy is the president of the Association. Herman Litman is the Secretary of the Israeli Economic Association.
 
דילוג לתוכן