שנה 65, חוברת 3/4 + שנה 66, חוברת 1/2/3/4 – ספטמבר/דצמבר 2021 + 2022

יאיר כוכב, אביה ספיבק:
אג"ח מיועדות – היש תחליף ראוי?

מומי דהן:
הפרוגרסיביות של הנחות ארנונה למגורים והבניה חברתית

גלית בינט:
חינוך טכנולוגי מקצועי מבוסס מקום כמקדם שוויון

רוני פריש:
השפעת חוק חיסכון פנסיוני חובה על הצריכה הפרטית ועל שיעור החיסכון

לגיליון המלא לחץ כאן

שנה 65, חוברת 1/2 – מרץ/יוני 2021

אילנית גביוס, רמי יוסף, שנהב מלול, תהילה קלעג'י:
חישוב מסלול מחדש של הטבות המס בשוק הפנסיוני בישראל

מנואל טרכטנברג, איתמר פופליקר:
לקראת מדיניות פיסקאלית מאוזנת לעידן הפוסט-קורונה

מיכל אליהו אשכנזי, יפה מכנס:
גבולות השיתוף והשוויון והשלכותיהם על הסדרי ביטוח: מקרה הקיבוצים

מומי דהן:
השפעת מענקי הממשלה על תקציב הרשויות המקומיות

לגיליון המלא לחץ כאן 

שנה 64, חוברת 1/2/3/4 – מרץ/דצמבר 2020

אמיר ירון:
מדיניות מוניטרית במשבר הקורונה

יעקב גלזר:
כלכלת בריאות בעידן שלאחר הקורונה

אורי חפץ:
אמונות, ציפיות והתנהגות בימי הקורונה

צבי אקשטיין, בנימין בנטל, סרגיי סומקין:
מה ניתן ללמוד מהעולם על מדיניות כלכלית לנוכח מגפת הקורונה?

לאה אחדות:
שוק העבודה במשבר הקורונה

מרטין אייכנבאום:
הגשר לצליחת מיתון הקורונה

לגיליון המלא לחץ כאן

שנה 63, חוברת 3/4 – ספטמבר/דצמבר 2019

גיתית גור גרשגורן, אלרואי חדד, חיים קידר-לוי:
"שוק עמוק" באג"ח חברות בישראל: ניתוח מיקרו- ומקרו-כלכלי לאור התקינה החשבונאית

אסף רזין:
הסאגה של האינפלציה בישראל: מבט כלכלי-פוליטי

מיטל גראם רוזן, נועם מיכלסון:
ביטוח אשראי בישראל: מבט ראשוני וניתוח השיקולים המשפיעים על שיעור המענה

אריאל קרלינסקי, מיכאל שראל:
אמידת עלות גידול הילדים בישראל

לגיליון המלא לחץ כאן

שנה 63, חוברת 1/2 – מרץ/יוני 2019

קוד אתי לכלכלנים 

מאור מילגרום, גלעד בר-לבב:
אי-שוויון בישראל: כיצד מתחלק העושר?

סופיה איגדלוב, נעם זוסמן, רוני פריש:
תגובת השכר להפחתה בשיעורי מס ההכנסה: רפורמת המס שנערכה בישראל ב-2003—2009

יורם עידה:
תחרות בשירותי התחבורה הציבורית באוטובוסים בישראל

אלעד דה מלאך, נעם זוסמן:
השפעת החינוך המקצועי במגזר הערבי על משתני תוצאה בטווח הקצר והארוך

לגיליון המלא לחץ כאן 

שנה 62, חוברת 3/4 – ספטמבר/דצמבר 2018

אביעד טור-סיני, יולנדה גולן, שלמה יצחקי:
דירוג רשויות –  על פי מדד חברתי כלכלי
למאמר

מומי דהן: 
מדיניות המיקום הממוקד של מפעל הפיס והטוטו
למאמר

זויה ניסנוב:
מעמדות כלכליים בישראל, 2014-2002
למאמר

עופר סטי, עידו שלמה:
מדמי אבטלה לחשבונות ביטוח תעסוקה: ייעול ביטוח האבטלה בישראל
למאמר

משה לאו, אירן רזניקוב, אור הרט, חזי כהן, הראל פרדלסקי:
תורתם אפלייתם? ניסוי שדה לבחינת אפליה בתהליכי גיוס לעבודה של גברים חרדים
למאמר

שנה 62, חוברת 1/2 – מרץ/יוני 2018

חמי גוטליבובסקי, ניר יעקבי: 
האם להחיל מע"מ דיפרנציאלי בישראל? בחינת ההשפעות הצפויות לאור התאוריה והניסיון בעולם
למאמר

אברהם בראל, גיל אפשטיין: 
קבוצות לחץ וחיפוש רנטות במודל הפרטה מסוג "Public – Private – Partnership"
למאמר

עדי ברנדר, ערן פוליצר:
ההשפעה של שינויים בשיעורי המס על גביית המיסים בישראל
למאמר

אדם רז: 
הרצל פינת נורדאו –מבקרי הקפיטליזם הפיננסי ומלחמתם ב"דבורים"
למאמר

שנה 61, חוברת 3/4 – ספטמבר/דצמבר 2017

אלכס אילק, דוד אלקיים: 
אמידת שיעור האבטלה התואם אינפלציה יציבה למשק הישראלי 1992 עד 2013
למאמר

עדי מאיר, יבגני מוגרמן, אורלי שדה: 
אוריינות פיננסית לפרישה
למאמר

שרון גרעין-טל, בני לאוטרבך:
מבחנים אמפיריים של מודלארבעת הפקטורים של Fama-French-Carhart בשוק המניות הישראלי
למאמר

איתמר מילרד:
מיסוי ירוק: ההשפעה והכדאיותשל שיטת הפרס/קנס (Feebate) על שוק המכוניותהחדשות בישראל
למאמר

איל הורוביץ, יורם עדן, דליה רחמן מור:
הגורמים המשפיעים על גובה שכר הטרחה של רואי החשבון  של החברות הציבוריות בישראל
למאמר

מאיר חת:
המקורות הלאומיים של כלכלת השוק
למאמר

שנה 61, חוברת 1/2 – מרץ/יוני 2017

אורן דניאלי, עופר קורנפלד:
מקורות אי השוויון בהכנסות בישראל – תהליכים ומדיניות
למאמר

עדי ברנדר, מישל סטרבצ'ינסקי:
מדיניות הממשלה ביחס להורים צעירים
למאמר

שלמה יצחקי, טאינה פודלוב-טרחטנברג, אביאל קרנצלר:
מבחני הבגרות והפסיכומטרי במתמטיקה ואנגלית והקשר ביניהם לאורך זמן
למאמר

יואב פרידמן:
ענפי טכנולוגיות המידע: עובדים, שכר והתמודדות עם זעזועים
למאמר

נועם כהן, לואיזה בורק, יצחק מקובקי:
בחינת הגידול באבטלה במעבר לסקר כוח אדם חודשי
למאמר

שנה 60, חוברת 1/2/3/4 – מרץ/יוני/ספטמבר/דצמבר 2013

קרנית פלוג:
יעדי הבנק המרכזי "החדש" וכלי המדיניות שלו
למאמר

דוד פינס:
סיפור ההקמה של החוג לכלכלה באוניברסיטת תל אביב
למאמר

משה בראל, אבי וואהל:
ביצועי קרנות הנאמנות בישראל 2003 – 2008
למאמר

דוד לייזר, אביה ספיבק, אייל כרמל:
בוחרים היום למען המחר: השפעתו של סוכן הביטוח על בחירת מסלול לחיסכון פנסיוני
למאמר

שרה אדום, רם אדור, יורם קרול:
מניעים, ציפיות ותוצאות של מהפכת המיזוגים והרכישות בתעשייה הקיבוצית
למאמר

מומי דהן:
האם כור ההיתוך הצליח בשדה הכלכלי?
למאמר

טל שחור:
המענק הכללי של משרד הפנים: כיצד הוא מחולק למגזרים השונים בישראל
למאמר

עדו קאליר, אהרון (רוני) עפר:
יצירות ופדיונות: ניסוי שדה ממשלתי
למאמר

אסף גבע, לב דרוקר:
הצמיחה בישראל: מכלכלה מתפתחת למשק מודרני
למאמר

שנה 59, חוברת 3/4 – ספטמבר/דצמבר 2012

סטנלי פישר:
לקחים לבנקאות מרכזית מהמשבר הפיננסי האחרון
למאמר

יובל מזר, נועם מיכלסון:
פערי השכר בין גברים לנשים במנהל הציבורי בישראל – ניתוח בעזרת נתוני חתך ופאנל
למאמר

יורי גובמן, שלמה יצחקי, דמיטרי רומנוב:
ניתוח ציפיות של המגזר העסקי על סמך נתוני סקר "הערכת מגמות בעסקים"
למאמר

אריה קרמפף:
מקורות ריכוזיות המערכת הבנקאית בישראל: מחירו של פיתוח?
למאמר

יורם עידה:
עובדים זרים בתחום הבנייה בישראל – מעבר מ"הסדר הכבילה" להעסקה באמצעות תאגידי כוח אדם
למאמר

שנה 59, חוברת 1/2 – מרץ/יוני 2012

עאמר אבו-קרן:
על הקשר הסיבתי בין הוצאות הביטחון והצמיחה של ישראל ושכנותיה
למאמר

מומי דהן, משה חזן:
סדרי העדיפויות בתקציב הממשלה
למאמר

נסים בן דוד, טל שחור:
האם העלאת ציון סף הכניסה הפסיכומטרי מגבירה את ההצלחה בלימודי תואר ראשון במדעי החברה
למאמר

דמיטרי רומנוב, לריסה פליישמן, אביעד טור-סיני:
הערכות סובייקטיביות של שווי דירות מגורים – עד כמה הן מדויקות?
למאמר

אייל יניב, בני לאוטרבך, מנחם (מני) עבודי, אורן קאפח:
שינויים באחזקות בעלי השליטה – עוד דרך להשגת טובות הנאה פרטיות?
למאמר

שנה 58, חוברת 3/4 – ספטמבר/דצמבר 2011

מומי דהן, תהילה קוגוט, משה שלם:
האם כלכלני משרד האוצר מקבלים החלטות אישיות באופן רציונלי? המקרה של ההחלטה הפנסיונית
למאמר

לריסה פליישמן, יורי גובמן, אביעד טור-סיני:
שווי דירות מגורים כאינדיקטור לרמה חברתית-כלכלית
למאמר

גילה אלברט, תמר קינן, יורם שיפטן:
השפעת מיסוי רכב צמוד על הביקוש לנסיעות
למאמר

אסתר טולידנו, נעם זוסמן, רוני פריש, דניאל גוטליב: 
הכנסה משפחתית ומשקל יילודים
למאמר

שלמה יצחקי, סולי פלג:
הערה על המאמר "האם הנתונים על ההכנסה מעבודה אכן משקפים את המציאות בישראל?" מאת נסים בן דוד
למאמר

נסים בן דוד:
תגובה להערותיהם של שלמה יצחקי וסולי פלג
למאמר

שנה 58, חוברת 1/2 – מרץ/יוני 2011

גל זהר, מיכל פרנקל: 
ויסקונסין בישראל: כרוניקה של קבלת החלטות תחת הגמוניה אידֵאולוגית
למאמר

נירית תושב-אייכנר, מיכל פרנקל: 
הגנת המדינה על עובדות הרות מפני פיטורים בישראל: האם זה עובד ועבור מי? 
למאמר

רונן מנדלקרן: 
תגובת בנק ישראל ואגף התקציבים למיתון – עקרונות כלכליים ופוליטיקה מוסדית 
למאמר

עדי ברנדר: 
השלכות פנסיית החובה על התמורה לעבודה 
למאמר

ערן ישיב, ניצה (קלינר) קסיר: 
נשים ערביות בשוק העבודה בישראל: מאפיינים וצעדי מדיניות
למאמר

שנה 57, חוברת 4 – דצמבר 2010

גילת בן שטרית, נעמי כרמון: 
הלוואות משכנתא לדיור וכשלים בפירעונן: מבוא לנושא עם פרספקטיבה השוואתית בינלאומית
למאמר

ניר בקר: 
תמחור שמורות טבע: כן, לא ואיך? המקרה של שמורת נחל דרגה
למאמר

ניר יעקבי: 
סימולציה של החלפת מס הכנסה במע"מ פרוגרסיבי והשפעתה על כלכלת ישראל
למאמר

עפר משה שפיר, אורי בן ציון, כורש גליל: 
הצלחתם של דירוגי קרנות נאמנות בישראל
למאמר

עמיר שמואלי, אסתי אנגלצין-ניסן, יוסי פליסקין, משה לשנו: 
הקשר ההפוך בין זמינותם של רופאי הקהילה לבין צורכי הבריאות בישובי ישראל: כשל של נוסחת הקפיטציה בהקצאת תקציב הסל בין הקופות?
למאמר

שנה 57, חוברת 2/3 – יוני/ספטמבר 2010

אסתר טולידנו, נעם זוסמן, רוני פריש, דניאל גוטליב: 
השפעת גובה קצבאות הילדים על פריון הילודה
למאמר

גיא נבון, רוני פריש: 
השפעת החוק לעידוד השקעות הון בתעשייה על התוצר, התעסוקה וההשקעה: ניתוח אמפירי בנתוני מיקרו
למאמר

יוסי גולדשטיין: 
אשכול ו"התוכנית הכלכלית החדשה" בפרספקטיבה היסטורית: המחיר והתמורה למדיניות המיתון כפתרון לבעיות המשק – הניסיון הראשון
למאמר

ירון זליכה, אייל שרבי, אוהד בר-אפרת: 
סחר, מוסדות ותפוצה אתנית: השפעות רשת התפוצה היהודית על הסחר הישראלי בעולם
למאמר

יובל מזר: 
מיון עצמי של עובדים שעברו בין המגזר הציבורי והפרטי
למאמר

נסים בן דוד: 
האם הנתונים על ההכנסה מעבודה אכן משקפים את המציאות בישראל?
למאמר

גלילה לראש העמוד

ABOUT

The Israel Economic Association is a forum for professional dialogue and mutual enrichment among academic and non-academic economists. The Association contributes to the research on the Israeli Economy as well as on other areas.
The Israeli Economic Association publishes The Economic Quarterly, the leading Hebrew economic scientific journal. While the articles are in Hebrew, their abstracts appear in English as well.
Daniel Levy is the president of the Association. Herman Litman is the Secretary of the Israeli Economic Association.
 
דילוג לתוכן