תיארוך מחזורי עסקים בישראל

הוועדה לתיארוך מחזורי עסקים בישראל הוקמה בחסות האגודה הישראלית לכלכלה. מחזורי העסקים הם התנודות של הפעילות הכלכלית, ממיתון לגאות וחוזר חלילה. זו תופעה מרכזית בכל כלכלה מודרנית, שמופעה בישראל לא נחקר עד כה דיו. 

הוועדה כוללת את החברים הבאים:
יוסף זעירא (גמלאי האוניברסיטה העברית)- יו"ר
נדב בן זאב (אוניברסיטת בן גוריון)
יוסף ג'יברה (גמלאי בנק ישראל)
ערן ישיב (אוניברסיטת תל אביב) 
רפי מלניק (אוניברסיטת רייכמן)
עוז שמעוני (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

הוועדה החליטה להוציא דו"ח שנתי על מצב מחזורי העסקים בישראל, לקראת חודש דצמבר בכל שנה. הדו"ח הראשון יצא ביוני 2022, משום שהכנתו ארכה יותר מן המתוכנן, ככל יוזמה חדשה. 

הוועדה אמצה את שיטת תיארוך מחזורי העסקים של NBER בארצות הברית ושל CEPR באירופה. בשיטה זו מתבצע תיארוך על פי התבוננות בנתוני תוצר ומרכיביו מחד, ונתוני שוק העבודה מאידך. בעוד שנתוני התוצר ומרכיביו הם רבעוניים, נתוני שוק העבודה הם חודשיים ומאפשרים לחדד את התיארוך. שתי הוועדות מזהות את נקודת השיא (peak), שממנה מתחילה הפעילות לרדת יחסית למגמה, ואת נקודת השפל (trough), שממנה מתחילה הפעילות לעלות יחסית למגמה. 

הוועדה מקווה שפעילותה תסייע לחוקרים הכלכליים מחד ולקובעי המדיניות מאידך, הצריכים להתמודד עם מחזורי העסקים בישראל. 

לדוח הראשון יש להקיש כאן

גלילה לראש העמוד

ABOUT

The Israel Economic Association is a forum for professional dialogue and mutual enrichment among academic and non-academic economists. The Association contributes to the research on the Israeli Economy as well as on other areas.
The Israeli Economic Association publishes The Economic Quarterly, the leading Hebrew economic scientific journal. While the articles are in Hebrew, their abstracts appear in English as well.
Daniel Levy is the president of the Association. Herman Litman is the Secretary of the Israeli Economic Association.
 
דילוג לתוכן