המהפכה המשטרית והשלכותיה הכלכליות

ב-4 בינואר 2023, כשבוע אחרי השבעת הממשלה ה-37 של ישראל, הכריז שר המשפטים יריב לוין על כוונתו להשיק את "השלב הראשון של רפורמת המשילות, שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט והשבת האיזון בין שלוש רשויות השלטון." ה"רפורמה" נתקלה בהתנגדות חריפה כבר מהיום הראשון בה הוצגה, כולל התנגדות מלב הממסד. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, יהודה וינשטיין, כינה אותה "פוגרום," היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, כינה אותה "תועבה חקיקתית," ונשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, כינתה אותה "תוכנית לריסוק מערכת המשפט."

לתכנית שבינתיים זכתה לכינוי "מהפכה משטרית" תהיינה השפעות מרחיקות לכת לא רק על מערכת המשפט בישראל אלא גם על כלכלת ישראל, על בטחונה, ועל החברה בישראל. בעמוד זה אנו מרכזים דו"חות, מאמרים, וחומרים שונים אשר עוסקים בהשפעה הצפויה של המהפכה המשטרית על כלכלת ישראל.

דו"חות והערכות כלכליות

משרד האוצר – אגף התקציבים: "בחינת המשמעויות הכלכליות של פרסומי חברות דירוג האשראי והסנטימנט בשווקים נוכח השינויים המוצעים במערכת המשפט – עמדת אגף התקציבים"

משרד האוצר – אגף הכלכלנית הראשית: "נייר עמדה של אגף הכלכלנית הראשית אודות ההשלכות הכלכליות של הרפורמה המשפטית על הכלכלה הישראלית"

משרד האוצר: הכנסות המדינה ממסים לחודש מרץ 2023

דברי נגיד בנק ישראל בתדרוך העיתונאים אודות החלטת המדיניות המוניטרית 3.4.2023

בנק ישראל: התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2023

בנק ישראל: תחזית רבעונית של חטיבת המחקר, אפריל 2023

נדב פורת הירש, קרנית פלוג, רועי קנת פורטל: "החלשת מערכת המשפט עלולה לפגוע בדירוג האשראי של ישראל ובהשקעות הזרות" 

סטארט אפ ניישן: "תמונת מצב ההייטק הישראלי- סקירת נתוני הרבעון הראשון לשנת 2023 וסקר עמדות הציבור כלפי ההייטק"

מודי'ס: "עדכון תחזית דרוג האשראי של ישראל מחיובי ליציב, והשארת הדרוג 1A על כנו" 14 באפריל, 2023 

S&P: השארת תחזית דרוג האשראי של ישראל ללא שינוי, 12 במאי 2023

IMF: דוח קרן המטבע הבינלאומית על כלכלת ישראל,  10 במאי 2023

מאמרים, מצגות, ותכנים לימודיים

רבעון לכלכלה- מהדורה מיוחדת- הרפורמה המשפטית 

יוסי שפיגל: "כלכלה ודמוקרטיה", מצגת לתלמידי תואר שני

רועי לוי: "כלכלה ודמוקרטיה," מצגת לתלמידי תואר ראשון

יוסי שפיגל: "Economics and democracy" מצגת סקירה

ארי אחיעז ומשה צבירן: "הקשר בין מערכת משפט עצמאית לבין הישגים כלכליים," חידושים בניהול, מרץ 2023

איתי אטר וצחי רז: "כך תגרום המהפכה המשפטית לעלייה ברמת השחיתות ולפגיעה במשק הישראלי," כלכליסט, 6 בפברואר 2023

יוסי שפיגל: "הנזק הכלכלי מההפיכה המשטרית"

כנסים אקדמיים

ההשלכות הכלכליות העגומות של השליטה הממשלתית על מערכת המשפט– כנס משותף לאגודה הישראלית לכלכלה ולאגודה הבינלאומית לכלכלה ואשר דן בתובנות מהונגריה, רוסיה, ותורכיה לגבי פגיעה בעצמאות המערכת המשפטית, התקיים בזום, 7 בפברואר 2023

ההשלכות הכלכליות של הרפורמה המשפטית – כנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה, אגודת הידידים באוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת תל אביב, ומכון אהרון, התקיים באוניברסיטת תל אביב, 2 במרץ 2023

כנס אלי הורביץ ה- 30 לכלכלה וחברה- ההשלכות הכלכליות של יוזמות החקיקה של הקואליציה– חומר רקע למושב: לאן פני המשק הישראלי

שונות

גילוי דעת על הנזק הצפוי לכלכלת ישראל כתוצאה מיישום ההפיכה המשטרית.

מכתב הכלכלנים הראשון, 25 בינואר 2023

מכתב הכלכלנים השני, 2 במרץ 2023

מיכאל שראל: "דעתי על הרפורמה המשפטית," 8 במרץ 2023

מכתב הכלכלנים השלישי, 21 במאי 2023

מכתב הכלכלנים הרביעי, 27 באוקטובר 2023